Nhân gian

Thế thái nhân tình đôi khi khiến người ta tuyệt vọng. Đa đoan lắm để nỗi đau cũng không thốt lên lời. Người xa có hay nỗi lòng người ở lại? Cay đắng. Bẽ bàng. Đơn côi…
Về đây bên nhau gửi trao tấm chân tình nồng ấm. Để mãi mãi có nhau. Kết tóc xe tơ cho duyên mãi thắm nồng.

12345

NHÂN GIAN

Nhân gian lắm nỗi đa đoan
Khóc cười nên cảnh địa đàng xa xôi
Người đi đau xé mảnh đời 
Trái tim côi, một mình tôi, một mình.
Cho nhau một tấm chân tình 
Trăm năm kết tóc xe thành duyên mơ...

Theo Thanh Hà (NCT)

Thấy hay, bình luận ngay!

bình luận