Facebook ra mắt chiến dịch “Facebook vì Việt Nam”

Vừa qua, Facebook hợp tác với Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đối tác ra mắt chiến dịch ‘Facebook vì Việt Nam’ để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.

Facebook ra mắt chiến dịch ‘Facebook vì Việt Nam’

Đây là chương trình toàn diện đầu tiên được thiết kế dành riêng cho Việt Nam với hashtag #fb4vn.

Chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” là sự tổng hợp của các chương trình hiện tại và các sáng kiến mới của Facebook tại Việt Nam dưới một hashtag. Được triển khai tại Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 12.2020 xung quanh 5 lĩnh vực chính: Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, An toàn và Kỹ năng số, Thành phố thông minh và Vì cộng đồng, “Facebook vì Việt Nam” thể hiện những đóng góp và đầu tư mạnh mẽ của Facebook vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia số.
Theo bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc Chính sách công Việt Nam tại Facebook, với chiến dịch này, Facebook muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Chính phủ, các đối tác, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác để giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng, đồng thời tạo cơ hội cho mọi người xây dựng kỹ năng số, giúp doanh nghiệp phát triển và tạo việc làm trong nền kinh tế số.