Văn hoá

Happy Friday của CLB doanh nhân 2030 đón sinh nhật lần 6

Đến hẹn lại lên, Happy Friday là một trong những hoạt động thường xuyên vào thứ 6 tuần cuối cùng hàng tháng của CLB Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi (2030), là điểm hẹn doanh nhân để cùng ngồi lại phát triển, kết nố...