Media

Trợ lý hết ý : Nơi tình bạn thăng hoa

“Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc….hãy gọi cho tôi ,tôi hứa sẽ đến bên bạn tôi hứa sẽ làm bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.”(-st-) Đơn giản như thế đó, tình bạn có khi chỉ là xu...