Tập hợp những bài thơ Tết buồn nhất thế kỷ

Đêm Giao Thừa Lại một năm qua vắng bóng ai Giao thừa đi mất vẫn không hay Mừng Xuân hớn hở nơi phương ấy Đón Tết buồn thiu ở chốn này Rót rượu ta mời ta vị đắng Nâng ly bóng đãi bóng mùi cay Xuôi dòng ...